Geçenlerde ilginç bir e-posta geldi. 300 m yüksekliği ile, Dünya’nın en büyük piramidinin Çin’in Xi’an bölgesindeki Uygur Türklerine ait “Beyaz Piramit” olduğu iddia ediliyordu. Daha da ilginci, o bölgede Uygur Türklerine ait irili ufaklı pek çok piramidin daha bulunduğunu ve bu piramitlerin üstünün Çin hükemeti tarafıdan ağaçlandırılarak gizlenmeye çalışıldığı söyleniyordu. (Piramitleri Google Map üzerinden görmek için tıklayın)

Açıkçası doğruluğunu araştıramadım; ama ilgimi çektiği için söz konusu e-postanın içeriğine burada yer vermek istedim:

Orta Asya’daki Türk Piramitleri

Türk Piramitleri, haritada kırmızı daire içine alınarak işaretlenmiş olan Xi’an kenti civarında yer almaktadır. Uygur Türk İmparatorluğu haritalarına bakıldığında, Xi’an bölgesinin, Uygur Türk imparatorluğunun tam ortasında yer aldığı anlaşılmaktadır.

Çin in Xi’an şehrinin 100 km. güneybatısında yer alan ve “Beyaz Piramit” olarak anılan 300 metre yüksekliğindeki bu dünyanın en büyük piramidinin ilk fotoğrafı, İkinci Dünya Harbinde 1945’de çekilmiştir. Fotoğrafı çekilen bu piramit, daha sonra 1994 yılında Hartwig Hausdorf adında bir Alman araştırmacının, Shensi eyaletindeki yasak bölgeyi ziyaret etmesiyle tekrar gündeme gelmiştir. Bu piramidin ilk fotoğrafı da 1957 yılında Amerikan Life dergisi tarafından yayınlanmış. Bizim bu belgeye ulaşma şansımız olmadı. Ama artık Life dergisinin şahitliğine de kimsenin ihtiyacı kalmadı. Çünkü 1994’ten sonra pek çok yerde pek çok kez hem Beyaz Piramit’in, hem de diğer piramitlerin fotoğrafları yayınlandı.

Beyaz PiramitAşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi, Çin yetkilileri, bu uygarlık belgelerini dünyanın gözünden gizleyebilmek için, üzerlerine sürekli yeşil kalan ağaçlar dikmişler. Böylece yıllar sonra bu piramitler, üzeri ormanla kaplı tepeciklere dönüşecek. Hepimiz biliyor ki; hiçbir devlet, kendi geçmişine ait bu kadar önemli yapıları yok saymaz. Bu hem tarihi açıdan hem de turizm açısından o ülkeye zarar demektir. Buradan da anlıyoruz ki; Çin hükümeti kedisine ait olmayan bu uygarlık şaheserlerini insanlığın bilgisinden uzak tutmak istiyor. Eğer bu piramitler Çinlilere ait olsaydı, Çin hükümeti turist çekebilmek için, kendi uygarlığına ait böylesine bir ürünü dünyaya anlatabilmek için, bırakın üzerlerine ağaç dikmeyi, her piramidin her taşını tek tek parlatırdı.

Ağaçlandırılmış PiramitlerPeki Asya’da bulunup, eski Türk toprakları üzerinde yer alan bu eserlerin kiminle ilgisi olabilir? Elbette ki Türklerle! Ama bu durum da onların işine gelmemektedir. Bu bölgenin kadim Türk toprakları olduğu bir gerçektir. Hem de çok eskiden beri. Bu durum Çin kaynaklarınca da teyit ediliyor. “Uygur İmparatorluğu” Mu’nun en başta gelen koloni imparatorluğuydu ve doğu yarısı Tevratta sözü geçen Tufan sırasında mahvolmuştu. Çin efsaneleri Uygurlar’ın 17.000 yıl önce medeniyetlerinin zirvesinde olduklarını anlatır. Bu tarih jeolojik fenomenlere de uygunluk göstermektedir.

Biz “Bu topraklar kadim Türk topraklarıdır” dediğimizde, bazı tarihçilerimiz hemen Çin’de devlet kurmuş Çu hanedanını ve Hunları hatırlıyorlar. Bunların ise o bölgelerde bulunmaları M.Ö. 1059 – 249 yıllarıdır diyorlar. Hatta hızlarını alamayarak, adeta bir yabancı ağzıyla; “Türklerin burada ne işi var” bile diyebiliyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü dünyaya Türk gözüyle bakmıyorlar da ondan. Bizim bahsettiğimiz tarihler M.Ö. 17.000 yılları. Yani Büyük Uygur Türk İmparatorluğunun yaşadığı dönem.

Bu fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere, devasa beyaz piramidin hemen içinde sayılacak yakınlıkta tarım yapılmasına izin verilmektedir. Yabancı araştırmacılara yasaklanan bir bölge, böyle tarıma açık şekilde kullanılıyorsa, Çin’li yetkililerin piramidin zarar görmesinden bir endişeleri bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tek endişeleri piramitle ilgili bilgilerin detaylandırılarak insanlığa sunulmasıdır.