Gartner, İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemleri (İKBYS) için öngördüğü trendleri 4 başlık altında inceliyor:

 1. Organizasyonlar İKBYS’lerini geliştirmek için teknolojiden nasıl faydalanabilirler?
 2. İKBYS piyasası, ürünleri ve çözüm sağlayıcıları nasıl değişiyor?
 3. Organizasyonlar İKBYS çözüm portföyünü nasıl oluşturmalı ve yönetmeliler?
 4. ERP/İKBYS çözüm sağlayıcılarının ürünleri diğer niş çözüm sağlayıcıların ürünlerine göre nasıl değişiyor?

 

Organizasyonlar İKBYS’lerini geliştirmek için teknolojiden nasıl faydalanabilirler?

 • Pek çok organizasyon İK idari süreçlerini iyileştirmek için ciddi sistem yatırımları yapmakta. Genelde sistem konsolidasyonlarının, süreç standardizasyonlarının, ve hizmet paylaşımı (shared-service) ile self servis yaklaşımlarının karışımından oluşan girişimler, idari süreçlerde önemli kalite ve maliyet iyileştirme fırsatları sunmakta. Organizasyonlar İK genel masraflarını otomasyon ile iyileştirmeye devam edecek.
 • Gartner’a göre İK iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı (BPO – Business Process Outsourcing) artmaya devam edecek. Mevcut ekonomik koşullar maliyet iyileştirmeye verilen önemi arttırdı. Bu da çalışan hizmetleri, zaman yönetimi ve geçici iş gücü yönetimi süreçlerine yeniden odaklanılmasını sağlayacak.
 • İdari süreçlerin optimizasyonu pek çok organizasyon için yeterli olmayacak. Organizasyonların, yetenek yönetimi ve İK Analitikleri (HCM Analytics) gibi stratejik süreçlerin üzerine daha çok eğilmesi gerekecek. Self servis girişimlerinde odağın operasyonelden analitik tarafa kayması beklenmekte.
 • Sosyal ağ uygulamalarının işe alım, gelişim yönetimi gibi süreçlere etkileri oldukça fazla oldu. Bu etkinin giderek artması beklenmekte.

İKBYS piyasası, ürünleri ve çözüm sağlayıcıları nasıl değişiyor?

 • Bu zamana kadar İK uygulamaları çekme prensibine göre (İK departmanı çalışanlardan talep eder) tasarlandı. Bunun ilerde değişeceği, itme yaklaşıma göre (çalışan İK departmanından talep eder) çalışan uygulamaların yaygınlaşacağı tahmin edilmekte.
 • Facebook gibi platformlar en çok İKBYS alanını etkiledi. Pek çok çözüm sağlayıcının kendi çözümlerine özellikle işe alım süreçleri için sosyal paylaşım ağı işlevleri eklemeye başladığı gözlenmekte.
 • İKBYS alanında “hizmet olarak yazılım” (SaaS – Software as a Service) yaklaşımı da büyümeye devam etmekte.

Organizasyonlar İKBYS çözüm portföyünü nasıl oluşturmalı ve yönetmeliler?

 • Geçtiğimiz 10 yıl boyunca İKBYS çözümü seçimi gittikçe daha zor hale geldi. 10 yıl öncesinde, organizasyonlar bir temel İKBYS çözümü (idari işler ve personel yönetimi, bordro, ücret yönetimi, başvuru takibi… gibi temel süreçleri kapsayan) satın alır, kurup kullanırdı. Şimdi ise, organizasyonlar,
  • hem yetenek yönetimi (HRPR, e-işe alım, kariyer yönetimi, e-öğrenme..vb amaçlı), iş gücü yönetimi (iş gücü planlama, görev/faaliyet yönetimi, zaman yönetimi..vb amaçlı) çözümleri de bu sepetin içine dahil etme çabası içindeler
  • hem de farklı hizmet modelleri (yerinde (on-premises), yerinde ama hizmet paylaşımı yaklaşımı ile (on-premises with shared service), başka yerde barındırılan (hosted), hizmet olarak yazılım (SaaS), iş süreci dış kaynak kullanımı (BPO)) ile karşı karşıyalar.
 • İKBYS çözüm seçimi, BT seviyesindeki platform konsolidasyonu, arayüz ve bakım maliyeti azaltma çabalarından da etkilenmekte ve organizasyon için en uygun çözümün seçilmesi gittikçe daha da zor bir hal almaktadır.

ERP/İKBYS çözüm sağlayıcılarının ürünleri diğer niş çözüm sağlayıcıların ürünlerine göre nasıl değişiyor?

 • Organizasyonlar, yetenek yönetimi işlevlerini eklemeyi ilk düşündüklerinde çözümü doğal olarak önce mevcut ERP ve temel İKBYS çözümlerinde arıyorlar. Fakat bazı durumlarda, mevcut ERP ve temel İKBYS çözümlerinin sunduğu yetenek yönetimi işlevleri yeteri kadar kapsamlı, derin ve olgunlaşmış olmuyor. Böyle durumlarda daha niş çözümler aranıyor. Bu yüzden yetenek yönetimi ile ilgili niş çözüm sağlayıcıların sayısı gittikçe arttıyor.
 • Yetenek yönetimi çözümlerinde SaaS yaklaşımının arttığı gözlenmekte.
 • Küresel ekonomik koşullar gereği çözüm sağlayıcılar arasında birleşme ve satınalmaların artacağı ve piyasadaki çözüm sağlayıcı sayısının ilerleyen dönemlerde azalacağı tahmin edilmekte.

KaynakGartner Research, Key Issues in Human Capital Management Software, 2009, ID Number: G00167389