İK’da İnsan Merkezli Tasarım

Kaynaklar

Bu süreçte faydalandığımız, farklı tasarım firmaları ve okulların geliştirdiği “İnsan Merkezli Tasarım” yöntemlerinin detayları için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

İnsan Merkezli Tasarım Süreç Adımları

Planla: İnsan Merkezli Tasarım süreci düzensiz (rastsal) bir akış öngörür. O yüzden süreçteki planlama adımı, uzun, detaylı ve diğer adımları sıkı sıkıya bağlayan bir planlamayı içermez. Hedefi netleştirmeyi, tasarım konusunun çerçevesini çizmeyi, kullanıcı kitlesini netleştirmeyi, yapılabilecek masa başı ve saha çalışmalarını önden bir miktar planlamayı kapsayan bir adımdır. Ortaya çıkan ilk plan, sonraki adımlarda ortaya çıkan ek ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı revize edilir.

İçgörü Kazan: İnsan Merkezli Tasarım, kullanıcıdan yola çıkarak çözüm geliştirmeyi hedefler. Fakat insanoğlunun karmaşık düşünce ve davranış sistemi, tasarımcının önünde önemli bir engel teşkil eder. Nörologlara göre davranışlarımız kısa dönemli (duygusal) ve uzun dönemli (mantıksal) ihtiyaçlarımızın savaşının sonucudur. O yüzden hedeflen kullanıcı kitlesini gerçek anlamda anlamak için hem mantıksal hem de duygusal ihtiyaçlarını anlamak gerekir. Bunun için de etnografik araştırma yöntemleri (mülakat, gözlem, deneyimleme) kullanılır.

Sorunu Tanımla: İçgörü kazanma aşamasında elde edilen nitel veri, benzerlikler ve çelişkiler ortaya çıkarılarak, ilişkiler kurularak anlamlandırılır. Tasarım konusu ile ilgili kullanıcıların bakış açıları ve duygusal deneyimleri ortaya çıkartılır. İhtiyaç halinde de detaylı kullanıcı profilleri oluşturulur.

Fikir Üret: Sorunu daha detaylı tanımladıktan sonra fikir üretme aşamasına geçilir. Bu adımda kritik olan mümkün olduğu kadar çok ve çeşitli katılımcının desteğini alarak ve uygun ortam yaratarak fikir zenginliğini yakalayabilmektir. Daha sonra fikirler görselleştirilip değerlendirilir. Üzerinde çalışmaya değer görülen fikirler biraz daha detaylanır.

Sına: Fikir üretme aşamasında denemeye değer bulunan fikirlerin elde bulunan imkanlar dahilinde prototipleri yapılır ve bu prototipler ekip ve kullanıcılar tarafından denenip geribildirim toplanır. Bu aşamada prototipin mükemmel olması gerekli değildir, hatta arzu edilmez. Fikirleri mümkün olduğu kadar hızlı ve ucuz bir şekilde denemek, elde edilen geribildirimler doğrultusunda değişiklikler yapmak ve yeniden denemek gerekir.

Uygula: Hedef kullanıcı kitlesi için en arzu edilir çözüm senaryosunun nasıl hayata geçirilebileceği kurgulanır. Varsa teknik ve mali kısıtların nasıl aşılacağı, yeni çözümün kullanıcı kitlesi ile nasıl tanıştırılacağı planlanır.

Sunumlar

Planla
İçgörü Kazan

Sorunu Tanımla

Fikir Üret

Sına