İK’da İnsan Merkezli Tasarım

Bu eğitim, İnsan Merkezli Tasarım sürecinin İnsan Kaynakları alanında uygulanmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Birkaç yıl önce, farklı kaynaklardan destek alarak uygulamaya çalıştığımız süreçte kendi kendine yeter hale gelebilmek ve daha büyük ekipleri de yetkin hale getirebilmek için yaptığımız çalışmalar bu eğitimin doğmasına vesile oldu.

Eğitimi oluştururken pek çok kaynaktan faydalandık. Kendi bilgi ve deneyimlerimizi de birleştirerek oyun alanımız için en doğru çerçeveyi oluşturmaya çalıştık. Bunu makul ölçüde yapabildiğimizi düşünüyoruz, ama gelişimin sonu yok. Okudukça, gördükçe, deneyimledikçe öğreneceğiz. Öğrendikçe bu kaynağı geliştirmeye devam edeceğiz.

Herkese faydalı olması ümidiyle…